Situació a Corbera

Actualment la gestió del servei de l’aigua a Corbera està externalitzada a l’empresa Sorea (filial de la multinacional de l’aigua Agbar) qui desenvolupa aquest servei des que es va signar un contracte de privatització l’any 1989. Aquest contracte tenia una vigència inicial de 30 anys, podent-se prorrogar en cicles de 10 anys fins arribar a un total dels 50 anys. Així doncs, l’abril del 2019 s’acaba el contracte i des de la ciutadania, preocupada per un bé tant important i escàs com és l’aigua, creiem que és el moment de tornar a agafar-ne el control.

Al llarg d'aquests anys de gestió privada a Corbera ha anat baixat la quantitat d'aigua obtinguda de fonts pròpies, com ara diversos pous o la mina dels Masets. Hem passat a dependre gairebé totalment de la compra d'aigua a ATLL (Aigües Ter Llobregat), una empresa privatitzada el 2010 en un procés qüestionat políticament i jurídica que està pendent de resolucions judicials. El bombament d'aquesta aigua a través de la nostra complicada orografia genera una despesa elèctrica desmesurada.

Les possibilitats de la gestió pública són múltiples i pensem que és el moment de debatre i decidir entre tota la població quina seria la millor gestió pública per la situació que tenim a Corbera. El què tampoc volem és la possible solució que ens diuen des de l’equip de govern, que seria passar a dependre de l’empresa mixta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). A part que aquesta empresa té una gestió molt opaca i un historial carregat de sentències contràries dels tribunals, està controlada en un 70% per l’empresa Agbar i un 15% per Criteria (La Caixa), mentre que només el 15% restant està en mans públiques de l’AMB.

La gestió pública de l’aigua, com de qualsevol servei, permet prioritzar el benefici comú per damunt de qualsevol altre interès, com és el lucre i el negoci privat. L’escassetat d’un bé com l’aigua, fa encara més urgent la lluita contra la seva mercantilització. Ningú se n’hauria de beneficiar econòmicament, sinó que el benefici hauria de ser comú, social i ecològic. Cal tenir en compte els drets laborals de les persones que hi treballen: mínims a l'empresa privada i més protegits al sector públic. Aquesta gestió pública també permet una transparència en el servei, exposant les problemàtiques del servei complicat que tenim a Corbera i afrontar les possibles solucions de manera comuna. I també permet un control democràtic de la gestió, amb una coresponsabilitat entre la plantilla, el personal tècnic i la ciutadania per decidir en cada moment les actuacions a realitzar. En tant que l’aigua és un bé comú que afecta la vida de les persones i els ecosistemes, trobem indispensable que les corberenques puguin participar en la presa de decisions i exercir un control directe sobre el preu, les inversions o el manteniment de la xarxa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada